Novi planovi

U planu kompanije je otvaranje treće poslovne jedinice. Pored toga u planu je i proširenje delatnosti, tačnije puštanjem u rad servisa za teretni program. Novina za naše kupce: pored prevoza robe po gradilištima takođe obezbeđujemo i istovar.

Comments are closed.