Veštačka đubriva „Linzer“

Veštačka đubriva su proizvodi koji biljkama daju hranjive sastojke ili služe da poboljšaju plodnost tla. Predstavljaju najefikasnije načine za povećanje prinosa i poboljšanje kvaliteta hrane i krmnog bilja. Veštačka đubriva se koriste da bi se nadomestio nedostatak prirodnih hranjivih materija u zemljištu. Osnovni sastojci đubriva su azot (N), fosfor (P) i kalijum (K), potom kalcijum (Ca), sumpor (S) i magnezijum (Mg). U manjoj meri mogu da budu zastupljeni i hlor, mangan, cing, gvožđe, bakar i drugi elementi.

Linzer Agro Trade je vodeći veletrgovac veštačkih đubriva u Evropi, sa fokusom na region Dunava. Pored granulisanih KAS i NPK veštačkih đubriva, asortiman Linzera obuhvata i AHL, ureu, fosfate, PK, NP i druge.

Na stovarištu Janković možete da pronađete sledeće Linzer proizvode:

  • Linzer NP – preporučuje se za suncokret, kukuruz, pašnjake, žitarice, krompir i šećernu trsku. Sadrži 20% azota, 20% fosfora, 3% sumpora i 9% krečnjaka (CaO)
  • Linzer Star – preporučuje se za šećernu trsku, kukuruz, uljanu repicu, suncokret i ostale žitarice. Sadrži 15% azota, 15% fosfor-pentoksida, 15% vodorastvorljivog kalijum-oksida, 5.7% krečnjaka i 0.01% cinka.
  • Urea – sadrži 46% azota (N)
  • Amonijum-nitrat AN – sadrži 34.4% azota
  • Linzer KAN – preporučuje se za pšenicu, ovas, raž, kukuruz, suncokret i uljanu repicu. Sadrži 27% azota i 12.5% krečnjaka.

Kataloge Linzer proizvoda možete da preuzmete ovde.

Comments are closed.